Джиков, Цонков и Партньори

Заповядайте и добре дошли...

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Данъчно право

Е-мейл Печат ПДФ
Данъчни консултации
Ако сте търговец, Вие вече сте в близък контакт с данъчната администрация. Много от евентуалните проблеми могат да бъдат избегнати, ако сте предварително информирани за последиците при изпълнение на предприетите от Вас действия и сделки. Необходимо е данъчно планиране при сливане, вливане, разделяне и отделяне на търговски дружества; промяна на правната форма на предприятието, привличане на капитали и участие в други дружество, сделки с предприятия или с дялове и акции от търговски дружества. И не само за това.

Спорове с данъчната администрация
И най-доброто данъчно планиране не изключва проблемите с данъчната администрация. За обжалването на данъчните актове и защитата на интересите Ви пред съда, Ви е необходима специализирана адвокатска помощ, която ние можем да осигурим.