Джиков, Цонков и Партньори

Заповядайте и добре дошли...

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Търговско и корпоративно право

Е-мейл Печат ПДФ
Вписване в търговския регистър
Заедно ще намерим най-подходящата форма за организиране на Вашето предприятие. Това означава, че ще преценим за конкретния случай най-подходящата правна форма на търговското дружество, което желаете да създадете, структурата на неговия капитал и органи на управление, ще определим участието и правата на съдружниците или акционерите в дружествения договор или устава. Ще изготвим всички необходими документи за вписването в търговския регистър и ще съдействаме за извършването му. По същия начин ще постъпим, когато се наложи да се внесат промени в обстоятелствата.
ликвидация на търговски дружества
Когато Вие намерите, че повече не Ви е необходимо съществуването на Вашето търговско дружество, е необходимо да се премине към процедура по неговата ликвидация за да се стигне до заличаването му от търговския регистър. Ние ще Ви помогнем във всяка една стъпка в този процес.
несъстоятелност и оздравяване на предприятия
Ако сте кредитор, чийто длъжник не изпълнява задължението си, може би имате интерес да го обявите в несъстоятелност. Може би някой е започнал неоснователно срещу Вас производство за обявяването Ви несъстоятелност. Несъстоятелността поставя много проблеми – от спора дали въобще е налице неплатежоспособност или свръхзадълженост, през установяването на масата на несъстоятелността и преценката на възможностите за евентуалното оздравяване на предприятието, до начина на осребряване на имуществото и разпределението между кредиторите на останалото имущество. Адвокатската помощ е по-скоро необходима, отколкото възможна.
преобразуване на търговски дружества
Тук ще се занимаваме с различните форми на преобразуване на търговските дружества – вливане, сливане, разделяне и отделяне, както и промяната на правната форма – преминаване на търговското дружество от един вид в друг. Проблемите са едни от най-сложните в корпоративното право.
сделки с търговски предприятия или дялове от тях
Въпросът е свързан с придобиване и изгубване на търговско качество или на членствени права в търговско дружество, преструктуриране на капитала, създаване или ликвидиране на съдружия в работещо предприятие. Начинът за това винаги е повече от един.
търговски сделки
Достатъчно е едната страна по каква да е сделка да е търговец за да се определи тя като търговска и съответно да има специфична разлика от изглеждащата на пръв поглед еднаква гражданска сделка. Ще Ви помогнем с консултации и изготвяне на необходимите договори и други документи, ще участваме в преговори, така че Вашите интереси да бъдат защитени.